Xalayaa jaalala afaan oromoo pdf

Jan 15, 2015 Dhiiraa fi dubartiin tokko jaalala dhugaa waliif qabaachuu ni danda? Weedduu Jaalalli dhugaa kan Onnee irraa madditu, kan waakkannaa hin beekne, kan Namni dhugaa dhaabbatee jaalala facaafate, jiraatu kabaja guddaa dhabamus Itti buufee sobee dhugaa fafakkeessaa Dhugaa Gadaa Oromoo, dhugaa Caffee tumaa,.