Rand atlas shrugged pdf

Ayn Rand uit 1957, waarin ondernemers in de Rand atlas shrugged pdf Staten in opstand komen tegen het collectivistische overheidsbeleid. De roman is een utopie en distopie ineen en vertolkt de ideeën van het objectivisme, de filosofie van Ayn Rand.


Dagny Taggart is de onderdirecteur van Taggart Transcontinental, een New Yorks bedrijf dat spoorwegen aanlegt. Haar broer James, een man zonder ruggengraat, is er directeur. In een tijd waarin de overheid allerlei collectivistische wetten goedkeurt, probeert Dagny een spoorweg aan te leggen naar de oliebronnen van Ellis Wyatt in Colorado.

Daarvoor koopt ze Rearden Metal, een legering die bedacht is door Hank Rearden. Dagny noemt de nieuwe spoorweg de John Galt Line, omdat verschillende mensen een moeilijke vraag beantwoorden met de wedervraag: “Wie is John Galt?

Uit onvrede met het overheidsbeleid beginnen mensen zich een voor een terug te trekken uit het economische systeem. Taggarts werknemer Owen Kellogg neemt ontslag. Bankier Midas Mulligan verdwijnt spoorloos, net als steenkoolproducent Ken Danagger en olieproducent Ellis Wyatt, die zijn bronnen in brand steekt. Francisco d’Anconia, Dagny’s jeugdvriend en eerste liefde, overtuigt James Taggart en vele anderen om geld te investeren in waardeloze Mexicaanse kopermijnen.

Hank Rearden heeft een vrouw Lillian en een aan lager wal geraakte broer Philip, die allebei op zijn kosten leven en voorstander zijn van het overheidsbeleid, ook al dreigen die Hanks bedrijf en dat van vele anderen te ondermijnen. Hank begint een affaire met Dagny. In een vervallen fabrieksgebouw van de Twentieth Century Motor Company, een bedrijf dat ooit floreerde maar failliet ging ten gevolge van de collectivistische maatregelen, ontdekken ze een vreemde, onafgewerkte machine.

Dagny neemt de machine mee naar New York, en huurt mecanicien Quentin Daniels in om de machine af te werken. Het blijkt een motor te zijn die op statische elektriciteit werkt. Dagny Hugh Akston, een filosoof die vroeger lesgaf aan de Patrick Henry University, maar nu een eenvoudig eethuisje uitbaat.

Hij had vroeger drie briljante leerlingen. De eerste was Francisco d’Anconia. De tweede was Ragnar Danneskjöld, die nu als piraat actief is op de Atlantische Oceaan.

De derde was de mysterieuze John Galt. Dagny krijgt een sigaret mee met als logo een dollarteken.

Ze begeeft zich naar de Patrick Henry University om met dr. Robert Stadler te praten, die als professor fysica dezelfde drie leerlingen had.

Stadler is gezwicht voor het systeem ondanks zijn begaafdheid als wetenschapper. Zonder te weten waar het eigenlijk over gaat, verleent hij zijn medewerking aan dr.

Floyd Ferris en diens Project X. X staat voor “Xylofoon”, een toestel dat alle materie binnen een straal van honderd mijl kan vernietigen. Quentin Daniels wil niet verder werken aan de motor op statische elektriciteit, die door John Galt bedacht zou zijn. Dagny achtervolgt hem in een vliegtuigje over de Rocky Mountains.