Pci express specification pdf

Zastąpiło ono magistrale PCI oraz AGP. Pci express specification pdf możliwość wyprowadzenia interfejsu PCIe na zewnątrz, co zostało zastosowane m. Standard został opracowany przez firmy Compaq, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Intel i Microsoft. PCI-Express jest połączone bezpośrednio z samym kontrolerem.