Oliver twist book pdf

Oliver Twist is de titel en de naam van het hoofdpersonage van een van de bekendste romans van de Britse schrijver Charles Dickens, gepubliceerd in 1838. Het oliver twist book pdf verscheen aanvankelijk in afzonderlijke delen, die van februari 1837 tot april 1839 werden gepubliceerd. Oliver Twist was vooral bedoeld als protest van Dickens tegen de wantoestanden in de victoriaanse samenleving. De hoofdpersoon, Oliver Twist, is een weesjongen door wiens ogen we het harde leven in Londen rond 1830 bekijken.