Kurani me shkronja latine pdf

Kuranit te shenjte, Kryeliber i Zotit per njerezit. Cdo persiatje, cdo Surja me te cilen nis Kurani quhet Fatiha, e cila eshte surja qe me se shumti lexohet . Es-Selam-Alejkum Ketu e Keni Kuranin Arabisht Por Me Shkronja Latine. The last Kurani – transliterimi me shkronja latine.